Pesničkári slovenskí (Juraj Jakub Bindzár - Lynčujte ma, prosím, jemne)

Nevhodné do 7 rokov