Mir vam

Štvrtok 1.03.2018


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD

Putovanie naprieč vojnovou líniou Domabasu, medzi Ukrajinou a separatistickou Doneckou republikou, pristavenie sa medzi ľuďmi, ktorým do života vtrhla vojna.

Cesta fotografa a fenoménu autenticity naprieč vojnou rozmlátenom prostredí Dombasu s cieľom poprepájať rôznych aktérov konfliktu v ich nevšedných a zaujímavých príbehoch. Sú to emotívne mikropríbehy ľudí z oboch strán frontovej línie, ktorí posúvajú dej cez panorámu tragédie krajiny, v ktorej zlyhávajú všetky obranné mechanizmy vedúce k nastoleniu trvalého mieru. Zákopy rozdeľujú rodiny, menia osudy a prinášajú depresiu a neistotu.

Nájdete nás na Facebooku