Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Mir vam

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Putovanie naprieč vojnovou líniou Domabasu, medzi Ukrajinou a separatistickou Doneckou republikou, pristavenie sa medzi ľuďmi, ktorým do života vtrhla vojna.
Cesta fotografa a fenoménu autenticity naprieč vojnou rozmlátenom prostredí Dombasu s cieľom poprepájať rôznych aktérov konfliktu v ich nevšedných a zaujímavých príbehoch. Sú to emotívne mikropríbehy ľudí z oboch strán frontovej línie, ktorí posúvajú dej cez panorámu tragédie krajiny, v ktorej zlyhávajú všetky obranné mechanizmy vedúce k nastoleniu trvalého mieru. Zákopy rozdeľujú rodiny, menia osudy a prinášajú depresiu a neistotu.