Anjeli strážni

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Dejiny ľudstva tvoria ľudia a po rokoch ich opäť ľudia interpretujú a často sa prispôsobujú vôli autorov... Vyštudovala etnológiu, históriu a religionistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Je autorkou 90 vedeckých štúdií, vyše 100 popularizačných článkov a spoluautorkou 8 regionálnych monografií, bestsellerov o ľudových tradíciách. Dnešným hosťom Anjelov strážnych je etnografka Katarína Nádaská.