Anjeli strážni (Anjeli strážni Iris Domancovej)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Talkshow Aleny Heribanovej.
Patrí k našim najkrajším a najsympatickejším moderátorkám. Absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore surdopédia. Úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore špeciálna pedagogika. Pôsobila ako vychovávateľka a učiteľka v Spojenej škole internátnej pre sluchovo postihnutých na Hrdličkovej ulici v Bratislave, prednášala na dvoch fakultách UK - Pedagogickej a Filozofickej. V súčasnosti pracuje ako výskumná a vývojová pracovníčka v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a my ju máme radi ako moderátorku Televízneho klubu nepočujúcich. Dnešným hosťom Anjelov strážnych je Slovenka roka, Mgr. Iris Domancová, PhD.