Anjeli strážni

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Talkshow Aleny Heribanovej.
Jej herecké postavy silných, čestných, rozhodných a múdrych žien nám zostali v spomienkach na vianočné večery, na sviatočné pondelky, ale aj nedeľné chvíľky poézie. Grand Dame nášho divadla vytvorila takmer stovku postáv na divadelných doskách, filme, televíznej obrazovke, v rozhlasových dramatizáciách. Svoju ľudskú rolu zohrala v ponovembrovom živote zanietenej matičiarky a občianky. Je nositeľkou Radu SNP II. tr., Čs. medaily Za chrabrosť a Čs. vojnovej medaily Za zásluhy; bola vyznamenaná Cenou mesta Bratislavy, menovaná zaslúžilou umelkyňou. V roku 2008 jej prezident Ivan Gašparovič prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Dnešným hosťom Anjelov strážnych je Eva Kristínová …