EURO 2020
EURO 2020

Anjeli strážni

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Talkshow Aleny Heribanovej
Žena - nežné, empatické, citlivé stvorenie – v konvenčnom ponímaní matka, milenka, nositeľka života a krásy...ale žena je aj kazateľka, ktorá sa prihovára veriacim, krstí, sobáši, pochováva. Je to poslanie slúžiť a pomáhať slabším? Alebo túžba prihovárať sa a ukazovať cestu k Bohu a láske... Narodila sa v Revúcej. Strednú zdravotnícku školu navštevovala v Poprade, teológiu študovala v Bratislave, rok v nemeckom Erlangene. V roku 1993 bola ordinovaná a poslaná do služby v cirkevnom zbore Bratislava. Ťažiskom jej práce bola zborová diakonia, pastorálna starostlivosť o seniorov a chorých v nemocniciach a v ústavoch. Od roku 1995 je zborovou farárkou v Bratislave. Dnešným hosťom je momentálne predsedajúca farárka cirkevného zboru Bratislava-Staré Mesto - Anna Polcková.