Viliam Turčány – slovenský Dante

Vhodné pre všetkých HD
Portrét jedného z najvýznamnejších slovenských literárnych vedcov a prekladateľov, ktorý sa zameral na dielo klasických talianskych básnikov. Vrcholom jeho prekladateľskej tvorby je najmä Božská komédia Danteho Alighieriho.
Portrét básnika a prekladateľa VILIAM TURČÁNY (1928) - básnik, prekladateľ, literárny vedec Patrí medzi najvýznamnejších slovenských literárnych vedcov a prekladateľov. Rovnocennou súčasťou jeho tvorivých aktivít je okrem bohatej básnickej tvorby aj literárnovedná činnosť. Medzi jeho práce patria štúdie o básnickej tvorbe Pavla Országha Hviezdoslava, Svetozára Hurbana Vajanského, Ivana Krasku , Jána Kollára, Jána Hollého. Vrcholom jeho prekladateľskej tvorby je najmä Božská komédia Danteho Alighieriho. Za svoje dielo získal Viliam Turčány množstvo ocenení, medzi inými: Pribinov kríž I. triedy (2001), Doktor literatúry (Kalifornia, USA, 2000), Cena prezidenta Talianskej republiky za rozvíjanie slovensko-talianskych kultúrnych vzťahov (2002), Cena ministra kultúry SR za celoživotné dielo a výnimočnú prekladovú tvorbu (nové prebásnenie Konštantínovho Proglasu a Danteho Božskej komédie) (2008), Cena predsedu NR SR za literatúru (2009), Il migliori dell´anno (Švajčiarsko 1987), Cena Jána Hollého (1968, 1981, 1986), Cena Karla Čapka (1993), Cena Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo (2007) a ďalšie.