Navráťte sa k otcom svojim

Televízna inscenácia zachytávajúca posledné chvíle života veľkého ruského spisovateľa L.N.Tolstého. / Eva Rysová jubiluje/