Martin Luther: Myšlienka, ktorá zmenila svet

Streda 31.10.2018


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Doku-dráma

31.októbra 1517 vyvesil augustínsky mních Martin Luther na dvere kostola v nemeckom mestečku Wittenberg 95 téz proti predávaniu odpustkov. Podstatou jeho snahy o reformovanie cirkvi bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očista stredovekej katolíckej cirkvi. Jeho predchodcovia buď zahynuli v plameňoch popraviska, alebo museli svoje "kacírske" slová odvolať. Lenže Luther použil pri šírení svojho slova nový vynález - kníhtlač. Film sleduje kľúčové okamihy života veľkého reformátora, ktorý navždy zmenil kresťanský svet i celý svet západnej kultúry. Položil tak základy oddelenia cirkvi od štátu, všeobecného vzdelávania a náboženskej slobody.

Nájdete nás na Facebooku