Koncerty pod Pyramídou

Vhodné pre všetkých HD
Gabriel Fauré Requiem d mol Účinkujú: Eva Hornyáková - soprán, Tomáš Šelc - barytón, Spevácky zbor Lúčnica, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš
Francúzsky skladateľ , organista a klavirista Gabriel Fauré svoj Requiem pre soprán, barytón, zbor a orchester premiéroval v roku 1888 v La Madeleine v Paríži. Fauré a svojom diele napísal: Do svojho Requiem som vložil všetko, čo som si dokázal v sebe uchovať z náboženskej ilúzie. Od začiatku do konca v ňom dominuje ľudský pocit - viera vo večné spočinutie.