MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Koncerty pod Pyramídou

Vhodné pre všetkých HD
Lyrická kantáta V.Godára so sólistkou E.Šuškovou a Klavírny koncert S.Rachmaninova v naštudovaní klavíristu A Yaroshinskeho. SOSR diriguje Mario Košik.
Program: Vladimír Godár Lyrická kantáta pre mezzosoprán a orchester Sergej Rachmaninov Koncert pre klavír a orchester č.1 fis mol, op.1 Účinkujú: Eva Šušková - mezzosoprán, Andrey Yaroshinsky - klavír, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mario Košik.