Vábenie výšok - Krutý Everest

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Víťazstvá a prehry oddeľuje tenká čiara. V horolezectve zvlášť.
Kedysi z prvej expedície na osemtisícovku vítal horolezcov prezident a celá republika ich vnímala ako hrdinov. Prečo sme kedysi v Himalájach udávali trend a prečo dnes patrí horolezectvo medzi okrajové témy a tých pár našich lezcov chodí na osemtisícovky po vyšliapaných chodníkoch? Hoci sa horolezectvo môže javiť ako príliš špecifická téma, blízka len pár ľuďom, je v ňom obsiahnuté omnoho viac. Nejde totiž len o akési dobýjanie vrchov a budovanie si ega. Nie je to víťazstvo nad horami, ale hlavne nad sebou. Dokumentárny film Krutý Everest je postavený na výpovediach horolezcov bez sprievodného komentára. Zachytáva generáciu, ktorá mala odvahu vytýčiť si tie najnáročnejšie ciele, ktoré neskôr viedli na najvyššiu horu sveta. S nadhľadom, bez pátosu, analyticky a skôr kriticky zhodnotiť slovenské himalájske horolezectvo v tomto období. V čom videli výzvy, aké mali vízie? Akú úlohu zohrali generačné rozdiely, ktoré v konečnom dôsledku posúvali hranice nemožného? To je však len jedna rovina filmu. Druhou je zasadenie príbehu do doby, v ktorej sa výstupy odohrávali. Vyvrcholením je poučenie z tragédie, ktorá sa odohrala pri expedícii na Everest v roku 1988, kedy sa pri zostupe z Boningtonovej cesty stratili štyria najlepší slovenskí horolezci...