Hurá do záhrady

Pondelok 7.05.2018


Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD

Magazín o záhrade a všetkom, čo s ňou súvisí.

Publicisticko-vzdelávací cyklus pre všetkých, ktorí sa vo svojom voľnom čase radi venujú záhrade. Ponúka nielen nové trendy a zaujímavé riešenia v záhrade okrasnej, ale aj rady a praktické riešenia v záhrade úžitkovej. V prerábkovej časti relácie Hurá do záhrady budeme realizovať svah, na ktorom sa nachádza prehustená výsadba krovín. Túto záhradu majitelia kúpili aj s domom s už spomínanou výsadbou. Našu prácu rozdelíme na dve etpay : technickú a výsadbovú. V aktuálnom diely sa zameriame na technickú časť a to rozvrhnutie drevených terás a výstavbu veľkého andezitového suchého múriku. Aby sme sa aspoň "trochu dotkli" rastlín, vysadíme strechu záhradného domčeka nenáročnými suchomilnými trvalkami a presadíme bylinky. Nebude chýbať ani obľúbený televízny herbár s Pavlom Chloubom, ktorý predstaví rôzne druhy brečtanov.

Nájdete nás na Facebooku