Soirée z Mlynskej doliny

Stretnutie so Soňou Valentovou a jej televíznymi postavami.