Boris a Brambor
Boris a Brambor

Akvinas

Otec slovenských dominikánov./spomíname na 104 ročného dominikána pátra Akvinasa Gaburu /