Fenomén21
Fenomén21

Akvinas

Otec slovenských dominikánov./spomíname na 104 ročného dominikána pátra Akvinasa Gaburu /