Áno-ume-nie

Nevhodné do 12 rokov
Televízne stretnutie so scénografom Jánom Zavarským a kostýmovým výtvarníkom Milanom Čorbom.