Na dotyk

Romantická dráma nemilosrdne analyzujúca súčasné medziľudské vzťahy.