50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Benefičný koncert Hallelujah

Vhodné pre všetkých HD
Benefičný koncert.
Benefičný koncert Hallelujah pripravilo Občianske združenie Prešovská gotika . Jedným z hlavných cieľov organizátora je pomôcť pri záchrane vzácneho historického Svätomikulášskeho organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Koncert je aj vyjadrením vďaky ľuďom, ktorým nie je ľahostajný osud tejto vzácnej národnej kultúrnej pamiatky. Účinkujú :. Martin Babjak - barytón, Václav Uhlíř - organ, Miriam Brandísová - soprán, Miešaný spevácky zbor Nostro Canto - dirigentka Tatiana Švajková, Ženský spevácky zbor VOCALS - dirigentka Bronislava Fecková Moderátorka : Martina Bačová