Mladými očami (Koniec odysey)

Utorok 22.05.2018


Vhodné pre všetkých

O putovaní sochy M. Kukučína z Buenos Aires na Slovensko.

Po stopách bronzovej sochy MUDr.Bencúra - Martina Kukučína pátra redaktorka Mária Grűndlerová. V rozhovore so spisovateľom Petrom Štrelingerom/autorom knihy o M.K./ sa dozvieme, že juhoamerickí Slováci dali vytvoriť sochu Martina Kukučína známemu chorvátskemu sochárovi Meštrovičovi. Iniciátorom na vytvorenie sochy bol slov.kultúrny spolok z Buenos Aires. V pátraní po soche, ktorá mala byť umiestnená v Punte Arenas hovorí s hispanistom prof. Jozefom Škultétym, ktorý tam bol, ale podľa miesta aj arch. dokumentov sa socha do Punta Arenas nikdy nedostala. Zložitá anabáza s colnými poplatkami len za sadrový odliatok pokračuje až v roku 1973, kedy kanadskí Slováci zaplatili odliatie 1.bronzového odliatku. Druhý a tretí odliatok vznikol zásluhou manželov Rudinských - prof. Július R. s manželkou Normou Leigh, a najmä tí sa zaslúžili, aby sa socha M. Kukučína vrátila na Slovensko. A. Matuška, Colotka, Mináč sa tiež zasadili, aby sa socha dostala do Československa. Podľa želania Mistroviča mala byť socha umiestnená v parku. Na otázku redaktorky, kde má byť socha M.K. inštalovaná odpovedá Vladimír Mináč, predseda Matice slovenskej: vybraté sú 3 lokality - 1/Medická záhrada,2/ Dunajské nábrežie - o jej umiestnení rozhodne architekt Dušan Kuzma...

Nájdete nás na Facebooku