Piesne z Dubnice

Nevhodné do 12 rokov
Účinkoval Súbor piesní a tancov Vršatec pri dome kultúry ROH v Dubnici nad Váhom.