Chodníčkami Veľkej Fatry


Prírodovedný dokument o zaujímavostiach veľkofatranskej fauny a flóry, ochrana vzácnych aj ohorozených druhov rastlín i živočíchov.

Prírodovedný dokument o zaujímavostiach veľkofatranskej fauny a flóry, ochrana vzácnych a ohorozených druhov rastlín a živočíchov.

Nájdete nás na Facebooku