Etnografický atlas Slovenska

Dokument o historickom vývoji tradičnej kultúry na území Slovenska.