Etnografický atlas Slovenska

Vhodné pre všetkých
Historický vývoj tradičnej kultúry na území Slovenska s osobitým zreteľom na vznik sídiel.