Hlávku sťať?

Galaprogram 64. ročníka Folklórneho festivalu Východná.