Ľudová kultúra na Slovensku

Dokumentárny film o tradičných spôsoboch spracúvania vlny a kože na Slovensku.