Ľudová kultúra na Slovensku

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o obradovom divadle na Slovensku (zimný slnovrat, fašiangy, jarná rovnodennosť).