Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Ľudová kultúra na Slovensku

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film o obradovom divadle na Slovensku (zimný slnovrat, fašiangy, jarná rovnodennosť).