Hudba pre všetkých

Hudobno-slovné pásmo o živote a diele Franza Liszta.