Hudba pre všetkých

Vhodné pre všetkých
Hudobno-slovné pásmo o živote a tvorbe hudobného skladateľa Gioacchina Rossiniho.