Hudobný relax

Vhodné pre všetkých
Hudobno-poetický cyklus videoklipov.
Hudobný relax je poetickým cyklom klasických videoklipov.Túžba po dobrej hudbe a citlivom kontakte s divákom bola podnetom k myšlienke stvárniť hudbu v inom poňatí a v hudobnom umení objaviť to, čo hľadá dnešný divák a čo mu v uponáhľanom súčasnom svete chýba: pohodu, vyrovnanosť, harmóniu ducha, presvedčivosť umeleckej výpovede a s tým spojené uvoľnenie a relax. V tejto časti cyklu budú mať možnosť diváci relaxovať pri majstrovských dielach klasických velikánov ako J. Haydn, L.van Beethoven, P.I. Čajkovskij, F. Schubert, L. Boccherini, F. Liszt, N. Batta a F. Pachelbel.