Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Imago (Pokus o portrét umelca)

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o živote a tvorbe maliara Kolomana Sokola.