Cenacolo 2: Náš dom

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
O živote mladých ľudí v komunitnom dome Cenacolo na Slovensku.