Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Koly v plote

Vhodné pre všetkých
Dokument o osídľovaní Sudet rumunskými Slovákmi.