Siedma pečať

Existenciálne podobenstvo Ingmara Bergmana.