Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavská lýra (Bratislavská lýra 1978: Hostia Bratislavskej lýry - Kreis)

Nevhodné do 7 rokov
Vystúpenie Karla Gotta na Bratislavskej lýre 1984.