Bratislavská lýra (Mireille Mathieu)

Vhodné pre všetkých
Záznam koncertu z Bratislavskej lýry 1985.