Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Záznam z koncertu Bratislavskej lýry 1982.