Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Hudobné návraty - Hot Chocolate na Bratislavskej lýre v roku 1978.