Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Bratislavská lýra

Nevhodné do 7 rokov
Záznam z Bratislavskej lýry 1978.