Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie zahraničnej skupiny Showaddy Waddy na Bratislavskej lýre 1979.