Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Vystúpenie zahraničnej skupiny Showaddy Waddy na Bratislavskej lýre 1979.