Športová televízia
Športová televízia

Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie skupiny VV Systém na Btatislavskej lýre 1985.