Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Koncert Karla Gotta na Bratislavskej lýre 1978.