Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Záznam z koncertu Bratislavskej lýry 1982.