Tour de France 2022
Tour de France 2022

Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie zahraničných hostí na Bratislavskej lýre 1976.