Bratislavská lýra

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie Karla Gotta na Bratislavskej lýre 1984.