Športová televízia
Športová televízia

Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Eva Blahová a Jozef Benedik spievajú slovenské ľudové piesne.