Chvíľa pre pesničku

Pondelok 6.08.2018 Vhodné pre všetkých

Spieva Zora Kolínska, Dušan Grúň a ďalší.