Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spieva M. Laiferová a K. Duchoň.