Herec
Herec

Chvíľa pre pesničku

Vhodné pre všetkých
Spieva Waldemar Matuška, Oľga Blechová - Matušková a hrá skupina KTO.